Menu
Your Cart
AMP Human - PR Lotion

AMP Human - PR Lotion

Posted by on 06/04/2021  Leave a Comment


Za ohranjanje kislinsko-bazičnega ravnovesja  ter tako optimalnega živčno-mišičnega delovanja med vadbo,  je v  prvi obrambni liniji natrijev bikarbonat (HCO3) kritično pomemben elektrolit. Pravzaprav več kot 40 let znanstvenega raziskovanja (in športne prakse) v veliki meri podpirajo uporabo natrijevega bikarbonata za izboljšanje kislinsko-bazičnega ravnovesja in tako izboljšanje dosežkov v športu. Kljub jasnim dokazom o koristi natrijevega bikarbonata pri športu, so gastrointestinalne težave pogost neželeni učinek uporabe le tega,  zaradi česar je za večino športnikov praktično neuporaben.

PR losjon je prvi in ​​edini losjon, ki omogoča dovajanje natrijevega bikarbonata neposredno skozi kožo, pri čemer se izognemo gastorintestinalnim težavam. Ta članek razpravlja o dveh pomembnih prednostih povečane puferske kapacitete s pomočjo dodajanja natrijevega bikarbonata prek PR losjona. Prvič, povečana puferska sposobnost zmanjša negativen vpliv proizvodnje kisline v mišicah. To lahko zmanjša stopnjo utrujenosti med visoko intenzivnim treningom  in/ali tekmovanjem, s čimer se omogoči visokokakovosten trening in vzdrževanje zmogljivosti med tekmovanjem. Drugič, PR losjon lahko zmanjša občutek mišične bolečine takoj po vadbi ter tudi zakasnelo mišično bolečino (DOMS ali musklfibr). To pomeni, da lahko natrijev hidrogenkarbonat ublaži vnetje in edem po intenzivni vadbi, ter tako športnikom omogoča učinkovitejšo regeneracijo in omogoča kvalitetnejši nadaljnjni trening. Losjon PR je lahko pomembno orodje za izboljšanje kakovosti treninga saj, omogoča učinkovito okrevanje med treningi in tekmovanji.

 


Prednosti natrijevega hidrogenkarbonata                                                


Elektroliti so bistveni za normalno in optimalno delovanje telesa. Pravzaprav so ključnega pomena za učinkovito delovanje skoraj vsake celice in vsakega tkiva v telesu. Najpogostejši in najpomembnejši elektroliti so natrij (Na +), Klorid (Cl-), Magnezij (Mg2 +), Kalij (K +) in kalcij (Ca2 +).  Iz tega razloga so številni športni napitki, dodatki in izdelki za športno prehrano ustvarjeni z namenom  nadomeščanja  teh elektrolitov pred ali med vadbo. Pogosto spregledan, a enako pomemben elektrolit je bikarbonat (HCO3 -). Bikarbonat seveda obstaja znotraj večina tkiv v telesu in je še posebej pomemben v mišicah (zunajcelični prostor) med vadbo. Pomembna funkcija bikarbonata je puferska funkcija v primeru proizvajanja vodikovih ionov v mišicah, ki nastajajo kot stranski produkt presnove pri zelo intenzivni vadbi. Stranski produkti anaerobne presnove (zlasti mlečne kisline) lahko hitro porušijo kislinsko-bazično ravnovesje in tako negativno vplivajo na delovanje mišic. Kot prva obrambna črta za ohranjanje kislinsko-bazičnega ravnovesja, je bikarbonat ključnega pomena saj omogoča optimalno delovanje živcev in mišic.

 

Bikarbonat je kot znanstveno raziskan in učinkovit pripomoček za uspešnost v športu v praksi uporabljen med športniki že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Raven bikarbonata v telesu se lahko poveča z zaužitjem natrijev bikarbonat, splošno znanega kot soda bikarbona. Dokazi v veliki meri podpirajo uporabo natrijevega bikarbonata za izboljšanje učinkovitosti treninga in tekmovanj. Dokazi o učinkovitosti so tako močni, da je Mednarodni olimpijski komite sprejel konsenz, da je natrijev bikarbonat med tistimi športnimi dopolnili, katerih uporaba sodi med dodatke z “trdnimi dokazi o učinkovitosti pri športnikih”.  

 


Težava                                            


Izziv pri peroralnem dodajanju ali zaužitju natrijevega bikarbonata je absorbcija brez večjih gastrointestinalnih težav. Dobro znan stranski učinek pri športnikih, ki zaužijejo natrijevega bikarbonat pred tekmovanjem ali treningom so gastrointestinalne težave. Običajno je da športniki ob uživanju le tega občutijo slabost, napihnjenost, drisko ali močne "krče" v želodcu. Čeprav so koristi bikarbonata očitne, obstaja možnost negativnih stranskih učinkov kar lahko športnike močno odvrne od uživanja natrijevega bikarbonata. Pravzaprav športniki, za boj proti negativnim, stranskim učinkom uporabe natrijevega bikarbonata, v svojo rutino pred treningi in/ali tekmovanji vključujejo obsežne in včasih dolgotrajne protokole ali strategije. Zelo pomemben je namreč čas zaužtja ter količina natrijevega bikarbonata v povezavi s intenzivnostjo vadbe in tako zelo natančni premisleki in načrtovanje ustreznosti strategije, ki naj bi privedla do učinkovitega delovanja dodatka.  Poleg tega morajo biti strategije zaužitja zelo prilagojene vsakemu športniku, saj imajo posamezniki različne odzive ali občutljivost na različne odmerke natrijevega bikarbonata. Pri zaužitju natrijevega bikarbonata športniki ne tvegajo samo večjih gastrointestinalnih težav, ampak morajo tudi načrtovati primerno strategijo in se nato strategije tudi natančno držati, če želijo doseči pozitivne učinke. Te težave skupaj tvorijo peroralno uporabo natrijevega bikarbonata, za večino športnikov nepraktično in se tako zelo težko redno uporablja med treningom in tekmovanjem.

 


Rešitev: PR losjon                                                     


Natrijev bikarbonat se zlahka raztopi v vodi in v vodi topne molekule ne morejo zlahka prodreti v telo skozi kožo. Inovativna tehnologija v PR Lotion ustvarja začasno pot med celicami kože, brez uporabe močnih topil, hkrati pa ohranja celovitost kože. Natrijev bikarbonat je za prehod skozi kožo kapsuliran v soli maščobnih kislin (ki se tudi naravno pojavljajo v telesu). Kombinacija ustvarjanja začasne poti med kožnimi celicami in inkapsulacijami vodotopnega natrijevega bikarbonata kar omogoča absorpcijo skozi kožo in prehod v krvni obtok. PR Lotion je prvi in ​​edini aktualni losjon, ki natrijev bikarbonat dovaja neposredno skozi kožo. To povečuje pufersko sposobnost telesa in mišice, obenem pa se izogne ​​možnosti nastanka gastrointestinalnih težav in tako zaobide vse morebitne težave, ki izhajajo iz peroralne uporabe natrijevega bikarbonata kot so dolgočasni in nepraktični protokoli uporabe. Zaradi tega je PR Lotion zelo praktična rešitev za zagotavljanje vseh prednosti, ki jih natrijev bikarbonat omogoča športnikom, za redno uporabo med treningom in tekmovanjem.Prednosti PR losjona                                                    


Znanstvene raziskave, kjer so preučevali prednosti delovanja natrijevega bikarbonata, so se predvsem osredotočale na visoko intenzivno vadbo. Pri visoki intenzivnosti se kot stranski product anaerobne presnove v mišični celici proizvaja laktat, ki se takoj loči na laktatni ion in vodikov ion H + . Vodikov ion H + je tisti ki pomembno vpliva na mišično kislost in delovanje mišic. Višje koncentracije bikarbonata in tako povečan puferski potencial lahko zmanjša vpliv proizvodnje laktatne kisline na delovanje mišic in na utrujenost. Dr. Mark Kern iz državne univerze v San Diegu ZDA je opravil raziskavo kjer je raziskoval puferske kapacitete PR losjona pri zelo intenzivni vadbi. Študija je odkrila 11% višjo koncentracija laktata v krvi pri preiskovancih, ki so uporabljali losjon PR v primerjavi s kontrolno skupino. Te ugotovitve, predstavljene na letnem srečanju Ameriškega koledža za športno medicino (ACSM) v Maju 2018, predstavljajo puferski potencial PR losjona pri visoko intenzivni vadbi.

Dr. Jason Siegler iz Univerze v Zahodni Avstraliji je preučeval učinek PR losiona na koncentracijo krvnega laktata ter na športni rezultat pri ponavljajočih 30 sekundnih intervalih kolesarjenja pri 120% maksimalne moči (30 sekund počitka) do izčrpanosti. Opazil je podoben dvig ravni laktata v krvi v primerjavi z peroralnim zaužitjem natrijevega bikarbonata (standardni odmerek 0,3 g / kg telesne teže). Čeprav študija ni pokazala tipičnega povišanja natrijevega bikarbonata v krvi (ali zvišanja pH krvi), ki je običajno povezano z zaužitje natrijevega bikarbonata, rezultati kažejo, da je bil PR Lotion enako učinkovit kot peroralno zaužitje natrijevega bikarbonata pri puferiranju H + pri visoki intenzivnosti. Rezultat kolesarjev je bil namreč podoben (opredeljeno s kumulativnim časom kolesarjenja) v primerjavi s peroralnim zaužitjem natrijevega bikarbonata. Podobni rezultati, skupaj z ugotovitvijo, da so bile vrednosti laktata v krvi podobne, nakazuje, da je PR Lotion učinkovit ergogeni pripomoček med visoko intenzivnostjo ali ponavljajočimi se visoko intenzivnimi intervali.

V podobni študiji je elitni center za kolesarske treninge (Source Endurance) v Severnem Koloradu, izvedel s placebom nadzorovano, slepo in randomizirano raziskavo o učinkih PR losjona. Skupina tekmovalnih kolesarjev  je 30 sekund vozila na 140% vnaprej testirane maksimalne 20-minutne moči pri vožnji na čas in po vsakem interval so kolesarji 20 sekund počitka (intervale so ponavljali do izčrpanosti). Opazili so, da je pri kolesarjih, ki si uporabljali PR losjon v primerjavi s placebo skupino , prišlo do 20-odstotnega povečana števila opravljenih intervalov pred nastopom izčrpanosti.

 


Okrevanje in mišična bolečina                                                    


Manj znana in manj razumljiva korist bikarbonata ali povečanega puferskega potenciala je izboljšano okrevanje z zmanjšanjem bolečin v mišicah po naporu ali nastanka zapoznele mišične bolečine (DOMS) po intenzivni vadbi ali treningu. Uporaba PR losjona pred vadbo lahko pomaga pri okrevanju med posameznimi treningi na dva načina. Prvič, ustrezna raven bikarbonata v mišici lahko zmanjša vnetje, ki se pojavi po vadbi saj bikarbonat ustvarja alkalno okolje, ki obdaja mišične celice, kar lahko zmanjšajte kemični stres, ki ga povzroča nastajanje kisline med intenzivno vadbo. To pa lahko zmanjša vnetni odziv po vadbi [4]. To je vnetni odziv ki deloma prispeva k nastanku zapoznele mišične bolečine (DOMS) po tekmovanju ali zelo intenzivnem treningu. Drugič, PR losjon lahko zmanjša edem ali otekanje tkiva, ki se pojavi po visokih intenzivnostih. Koncentracije natrija in bikarbonata v zunajceličnem prostoru (in v krvi) lahko modulirajo prehajanje tekočine med notranjostjo in zunanjostjo mišičnih celic. Gre za kopičenje tekočine oz edem, ki prispeva k mišični bolečini. Vse, kar lahko zmanjša kopičenje tekočine v mišici lahko zmanjša DOMS.

Vpliv PR losjona na DOMS so proučevali tudi v raziskavi kjer so kolesarji  izvedli vrsto zelo visokih intenzivnosti. Najprej po protokolu stopnjevanja skoraj do izčrpanosti, ki postopoma narašča do skoraj maksimalne intenzivnosti, zatem 30-sekundni sprint in nato 5 minutna vožnja na čas s samo 5-minutnim počitkom med posameznimi protokoli. Nato so kolesarji dva dni po izvedbi intervencije izpolnjevali anketo o bolečinnah v mišicah. Te ugotovitve, predstavljene na letnem srečanju American College of Sports Medicine (ACSM) maja 2018, so pokazale da je PR losjon bistveno zmanjšal stopnjo zapoznele mišične bolečine v primerjavi s placebo skupino. Pravzaprav so kolesarji med prvim in drugim dnevom po izvedbi inetrvencije, poročali o 34% povečanju bolečine v mišicah v placebo skupini  in o 54% zmanjšanju bolečine v mišicah v skupini ki je uporabila PR losjon.

 


Optimalen trening in tekmovalni dan                                                                


Povečan puferski potencial v mišicah z uporabo PR losjona, omogoča vzdrževanje visoke kvalitete treninga in visoke intenzivnosti s tem ko zmanjša stopnjo razvoja utrujenosti ali napredovanja  utrujenosti. Poleg tega lahko povečan puferski potencial pred tekmovanjem športniku omogoči večje hitrosti, moči ali sposobnosti opravljenega dela med tekmo. To še posebej velja med treningi in tekmovanja, ki zahtevajo intenzivnost blizu ali skoraj na največjih naporih. Zmanjšana stopnja utrujenosti bodisi med treningom ali tekmovanjem bo zmanjšala vpliv utrujenosti pri pomembnih dejavnikih, povezanih z športno uspešnostjo; kot sta upad tehnike in energijske zahteve za vzdrževanje željenega tempa, moči ali opravljenega dela.

Zaradi zmanjšanega vnetja in bolečine v mišicah med posameznimi treningi lahko PR Losjon izboljša stopnjo regeneracije ali pripravljenosti za trening. To pomeni, da manjša mišična bolečina v dnevih po intenzivni vadbi pomaga pri obnovi mišične funkcije, kar lahko samo izboljša kakovost naslednjega treninga. Izboljšana pripravljenost za trening v kombinaciji s povečanim puferskim potencialom v mišici, omogoča ohranjanje visoke stopnje trenažne obremenitve in visoko intenzivnih treningov.  To pomeni, da je športnik bolj pripravljen in sposoben oddelati predpisane treninge. PR Losjon zato lahko športniku pomaga, da je bolj fizično sposoben za izvedbo predvidenega treninga, ki bo posledično omogočila boljše fiziološke adaptacije na trening.        https://nutrishop.si/Pripomo%C4%8Dki/pr-lotion        

 
 
     Reference                                                  

1.       Siegler, J. C., et al., Mehanski vpogledi v učinkovitost dodatkov natrijevega bikarbonata za izboljšanje atletske uspešnosti. Sports Med Open, 2016. 2 (1): str. 41.
2.       
McNaughton, L. R., J. Siegler in A. Midgley, Ergogeni učinki natrijev
ega bikarbonata. Curr Sports Med Rep, 2008. 7 (4): str. 230-6.
3.       Maughan, R. J., et al., Soglasna izjava MOK: prehranska dopolnila in visoka zmogljivost športnik. Br J Sports Med, 2018. 52 (7): str. 439-455.
4.       Peart, D. J., et al., Alkaloza pred vadbo oslabi odziv beljakovin toplotnega šoka 72 na enodnevni anaerobni trening. J Sci Med Sport, 2011. 14 (5): str. 435-40.

 

Comments

Reply Comment

Piškotki in zasebnost
Ta stran uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani. Več o piškotkih in zasebnosti si lahko preberete na strani Piškotki.